دبستان دخترانه سجاد

ناحیه4

آزمون عملکردی ریاضی پایه چهارم

نوع آزمون عملكردي

موضوع آزمون: درس رياضي پايه چهارم ( محيط متوازي الاضلاع)

زمان آزمون: 30 دقيقه             فعاليت : گروهي

 نام اعضاي گروه:

1ـ                           2ـ           

وسايل مورد نياز: قيچي ـ چسب ـ خط كش

 دستور كار:

1ـ با قيچي دور شكل هاي داده شده  را بچينيد. (برش دهيد)

2ـ طوري شكل ها را كنارهم بگذاريد كه يك متوازي الاضلاع درست شود.

3ـ اضلاع شكل به دست آمده را با خط كش اندازه گيري كنيد.

4ـ محيط شكل به دست آمده را حساب كنيد. ( از چند راه مي توانيد آن را انجام دهيد؟)

 

 

 

 

نظر معلم پس از پايان فعاليت:

معیـــــار

مقیاس

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

كمتر از انتظار

نیاز به تلاش

1ـ شكل را با دقت برش دادند

 

 

 

 

 

2ـ اندازه گيري را به طور صحيح انجام دادند.

 

 

 

 

 

3ـ محيط شكل را درست محاسبه كردند.

 

 

 

 

 

4ـ نكات ايمني را رعايت كردند.

 

 

 

 

 

 

4: فراگير به طور منطقي و علمي با فعاليت برخورد كرد و در ارائه ي آن از انواع روش هاي موثر استفاده مي كند. (در حد انتظار)

3: دانش آموز در سازماندهي فعاليت موفق بود ولي در ارائه موفق نبود. (نزديك به انتظار)

2: دانش آموز در انجام فعاليت مشكل داشت. (كمتر از انتظار)

1: دانش آموز فعاليت را انجام نداد. (احتياج به تلاش زياد) 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی ۱۳۸۸ساعت 18:6  توسط سليمي پور   |